جمعه 11 آذر‌ماه سال 1384
دوست دارم
 

تـو را دوسـت دارم

 

 

نمی توانم عهـد کنـم که

تغـییر نخـواهم کـرد

نمی توانم عـهد کنـم که

خلقیات متفاوت نخـواهم داشت

 

 

نمی توانم عـهد کنـم که

گاهی احساسات تو را جریحه دار نخـواهم کرد

 

نمی توانم عـهد کنـم که

آشفته نخـواهم شـد

نمی توانم عـهد کنـم که

هـمواره قـوی خـواهم بود

نمی توانم عـهد کنـم که

قصـوری نخـواهم کرد

 

اما

 

 

می توانم عـهد کنـم که

هـمواره پشـتیبان تو خواهم بود

می توانم عـهد کنـم که

افکـار و احـساساتم را

با تو سهیم خـواهم شد

می توانم عـهد کنـم که

تو را آزاد خـواهم گـذارد تا خودت باشـی

 

 

می توانم عـهد کنـم که

هـرکاری بکنـی درکت خواهم کـرد

 

 

می توانم عـهد کنـم که

باتو کاملا صـادق خواهـم بود

 

می توانم عـهد کنـم که

با تو خواهـم گریسـت و خواهـم خنـدید

 

می توانم عـهد کنـم که

کمکت خواهـم کـرد به هـدف هایت برسی

 

اما

بیش از هـمه

می توانم عـهد کنـم که

دوسـتت خـواهم داشـت .


عناوین آخرین یادداشت ها

برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید

نام کاربری

.....

*
*
*
*
*
*
*
. ... ....